صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

مخزن هوای فشرده

مخازن هوای فشرده با ظرفیتهای ۵۰۰ لیتر الی ۱۰۰۰۰لیتر وفشار کاری ۱۰ بار
مخازن هوای فشرده با ظرفیتهای ۵۰۰ لیتر الی ۱۰۰۰۰ لیتر و فشار کاری ۱۳ بار
مخازن هوای فشرده با ظرفیت ۵۰۰ لیتر و ۱۰۰۰ لیتر و فشار کاری ۴۰ بار

هوای تولید شده توسط کمپرسور در مخزن هوا ذخیره میشود. مخزن هوا بر حسب ظرفیت و فشار هوای فشرده خروجی کمپرسور انتخاب میشود و بعد از واتر ترپ قرار میگیرد. به دلیل اهمیت مخزن در سیستمهای هوای فشرده مخزنهای تولیدی شرکت دارای استانداردهای لازم (همچنین ضخامت ورق مناسب بدنه ضخامت ورق مناسب عدسی بالا و پایین مخزن – پوشش مناسب داخل مخزن با رنگ اپوکسی منحول مناسب بازدید مخزن – شیرتخلیه دستی یا اتوماتیک – سوپاپ اطمینان فشارسنج) بوده و از ضریب اطمینان بالایی برخوردار هستند.
MODEL
VOLUME
WORKING PRESSURE
TEST PRESSURE
DIMENSION
INLET OUTLET CONNECTION
(LITER)
(BAR)
(BAR)
Body (mm)
Lens (mm)
D (cm)
H1 (cm)
H2 (cm)
(Inch)
AR-500
500
13
16
6
6
62
170
15
1
AR-1000
1000
13
16
6
6
85
185
20
1
AR-1500
1500
13
16
6
6
105
185
20
1 1/2
AR-2000
2000
13
16
8
8
120
185
20
2
AR-2500
2500
13
16
8
8
135
185
20
2
AR-3000
3000
13
16
8
8
130
230
25
2 1/2
AR-3500
3500
13
16
8
10
140
230
25
2 1/2
AR-4000
4000
13
16
8
8
138
280
30
3
AR-5000
5000
13
16
10
10
140
340
30
3
AR-6000
6000
13
16
10
12
155
340
35
3
AR-8000
8000
13
16
12
12
175
340
40
4
AR-10000
10000
13
16
12
15
200
340
40
4