صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

مخزن هوای فشرده

کمپرسورهای صنعتی تک مرحله ای با ظرفیت 1/5 الی 50 مترمکعب بر دقیقه با فشار کاری 7 الی 13 بار

هوای تولید شده توسط کمپرسور در مخزن هوا ذخیره میشود. مخزن هوا بر حسب ظرفیت و فشار هوای فشرده خروجی کمپرسور انتخاب میشود و بعد از واتر ترپ قرار میگیرد. به دلیل اهمیت مخزن در سیستمهای هوای فشرده مخزنهای تولیدی شرکت دارای استانداردهای لازم (همچنین ضخامت ورق مناسب بدنه ضخامت ورق مناسب عدسی بالا و پایین مخزن - پوشش مناسب داخل مخزن با رنگ اپوکسی منحول مناسب بازدید مخزن - شیرتخلیه دستی یا اتوماتیک - سوپاپ اطمینان فشارسنج) بوده و از ضریب اطمینان بالایی برخوردار هستند.

MODEL
VOLUME
WORKING PRESSURE
TEST PRESSURE
DIMENSION
INLET OUTLET CONNECTION
(LITER)
(BAR)
(BAR)
Body (mm)
Lens (mm)
D (cm)
H1 (cm)
H2 (cm)
(Inch)
AR-500
500
13
16
6
6
62
170
15
1
AR-1000
1000
13
16
6
6
85
185
20
1
AR-1500
1500
13
16
6
6
105
185
20
1 1/2
AR-2000
2000
13
16
8
8
120
185
20
2
AR-2500
2500
13
16
8
8
135
185
20
2
AR-3000
3000
13
16
8
8
130
230
25
2 1/2
AR-3500
3500
13
16
8
10
140
230
25
2 1/2
AR-4000
4000
13
16
8
8
138
280
30
3
AR-5000
5000
13
16
10
10
140
340
30
3
AR-6000
6000
13
16
10
12
155
340
35
3
AR-8000
8000
13
16
12
12
175
340
40
4
AR-10000
10000
13
16
12
15
200
340
40
4