صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

کمپرسور

کمپرسورهای صنعتی تک مرحله ای با ظرفیت 1/5 الی 50 مترمکعب بر دقیقه با فشار کاری 7 الی 13 بار

محاسن کمپرسورهای شرکت صنایع هوای فشرده تبریز

قطعات اصلی کمپرسورهای شرکت صنایع هوای فشرده تبریز

ایرند (واحد هواساز) ساخت شرکتهای :

ROTORCOMP آلمان
VMC ایتالیا

الکترو موتور ساخت شرکتهای :

جمکوایران

موتوژن تبریز

مارکهای معتبر اروپایی

آنلودرها و مینیمم ولوها ساخت شرکت :

VMC ایتالیا

تابلو برق و قطعات مربوطه :

تله مکانیک فرانسه

LS کره

رادیاتورها ساخت شرکت :

EMMEGI ایتالیا
CSSE ایتالیا

نوع اینورتر :

Schneider و یا LS کره

جدول مشخصات
سری کمپرسورهای اسکرو HFG
سری کمپرسورهای اسکرو اینورتر دار HFG_V

MODEL
Operating Pressure (BAR)
Volume Flow (M3/Min)
Volume Flow (CFM)
Motor Rating (Kw)
Motor Rating (HPO)
Noise Level (DP)
IP
Weight (Kg)
Dimension (mm) LWH
AIR Con BSPF
HFG10
HFG_V10
A
7.5
1.2
42
7.5
10
64
54 or 55
150
800*700*800
¾"
B
10
1
28
C
13
0.7
25
HFG15
HFG_V15
A
7.5
1.8
71
11
15
66
54 or 55
210
1150*800*700
¾"
B
10
1.5
56
C
13
1.2
46
HFG20
HFG_V20
A
7.5
2.4
88
15
20
68
54 or 55
330
1300*900*800
¾"
B
10
2
71
C
13
1.6
64
HFG25
HFG_V25
A
7.5
2.8
106
18.5
25
69
54 or 55
400
1300*900*800
¾"
B
10
2.5
88
C
13
2
71
HFG30
HFG_V30
A
7.5
3.5
127
22
30
70
54 or 55
650
1350*950*900
1"
B
10
3.2
113
C
13
3
106
HFG40
HFG_V40
A
7.5
5
177
30
40
72
54 or 55
780
1620*1000*950
1-½"
B
10
4.5
159
C
13
4
141
HFG50
HFG_V50
A
7.5
6.5
212
37
50
72
54 or 55
880
1500*1300*1300
1-½"
B
10
5.5
191
C
13
4.5
159
HFG60
HFG_V60
A
7.5
8.5
293
45
60
73
54 or 55
980
1800*1500*1400
1-½"
B
10
7.4
258
C
13
6
219
HFG75
HFG_V75
A
7.5
10
346
55
75
74
54 or 55
1020
1800*1500*1400
2"
B
10
8.7
307
C
13
7.2
259
HFG100
HFG_V100
A
7.5
12
424
75
100
74
54 or 55
1150
1800*1500*1400
2"
B
10
9.7
339
C
13
8.5
297
HFG125
HFG_V125
A
7.5
16.8
590
90
125
74
54 or 55
1620
1010*1005*1400
2-½"
B
10
14
491
C
13
11.7
413
HFG150
HFG_V150
A
7.5
19
672
110
150
75
54 or 55
1730
1850*1250*1100
2-½"
B
10
16.5
583
C
13
14.8
520
HFG180
HFG_V180
A
7.5
24
845
132
180
77
54 or 55
1930
1850*1250*1100
3"
B
10
20.6
605
C
13
17
494

جدول مشخصات
سری کمپرسورهای اسکرو کوپل مستقیم (GDU) HFG

MODEL
Working Pressure (BAR)
Capacity M3/Min
Motor Power
db(A)
Weight (Kg)
Connection Diameter
Dimension
KW
HP
Width
Lenght
Height
HFG
GD30U
7.5
5.35
30
40
70
730
1"
900
1600
1400
10
3.75
13
3.71
HFG
GD37U
7.5
6.60
37
50
70
760
1 1/4"
1150
1500
1610
10
5.30
13
4.04
HFG
GD45U
7.5
7.44
45
60
73
1000
1 1/2"
1150
1500
1610
10
6068
13
5.23
HFG
GD55U
7.5
9.17
55
75
74
1050
1 1/2"
1450
1600
1750
10
7.36
13
7.25
HFG
GD75U
7.5
13.67
75
100
74
1750
2"
1650
2000
1900
10
10.81
13
8.80
HFG
GD90U
7.5
15.58
90
125
75
2375
2"
1650
2000
1900
10
13.42
13
10.66
HFG
GD110U
7.5
19.99
110
150
76
2650
2"
1600
3200
1855
10
15.30
13
12.74
HFG
GD132U
7.5
21.83
132
180
76
3460
3"
1600
3200
1855
10
19.62
13
17.53
HFG
GD160U
7.5
28.02
160
220
77
3850
3"
1950
3500
2055
10
23.03
13
18.70
HFG
GD200U
7.5
36.31
200
270
78
4420
4"
2150
3700
2350
10
31.3
13
21.99
HFG
GD250U
7.5
43.08
250
340
78
5750
4"
2150
3700
2350
10
36.16
13
30.70
HFG
GD315U
7.5
53.46
315
430
78
6000
4"
2150
3900
2350
10
46.04
13
39.37

جدول مشخصات
سری کمپرسورهای اسکرو اینورتر دار کوپل مستقیم (GDV) HFG

MODEL
Working Pressure (BAR)
Capacity M3/Min
Motor Power
db(A)
Weight (Kg)
Connection Diameter
Dimension
KW
HP
Width
Lenght
Height
HFG
GD18.5V
7.5
3.27
18.5
25
71
470
3/4"
900
1600
1410
10
2.85
13
2.43
HFG
GD22V
7.5
3.82
22
30
71
500
3/4"
900
1600
1410
10
3.36
13
2.89
HFG
GD30V
7.5
5.04
30
40
71
700
1"
900
1600
1410
10
4.47
13
3.89
HFG
GD37V
7.5
6.42
37
50
71
840
1 1/4"
1150
1500
1610
10
5.58
13
4.77
HFG
GD45V
7.5
7.62
45
60
72
920
1 1/2"
1150
1500
1610
10
6.7
13
5.79
HFG
GD55V
7.5
10.18
55
75
74
1450
1 1/2"
1450
1600
1750
10
8.86
13
7.53
HFG
GD75V
7.5
13.29
75
100
75
2120
2"
1650
2000
1900
10
11.74
13
10.17
HFG
GD90V
7.5
16.94
90
125
75
2350
2"
1650
2000
1900
10
14.69
13
12.51
HFG
GD110V
7.5
20.29
110
150
76
2740
2"
1600
3200
1855
10
17.76
13
15.28
HFG
GD132V
7.5
23.86
132
180
77
3250
3"
1600
3200
1855
10
21.07
13
18.28
HFG
GD160V
7.5
30.23
160
220
77
3980
3"
1950
3500
2055
10
26.11
13
21.62
HFG
GD200V
7.5
41.02
200
270
78
5310
4"
2150
3700
2350
10
34.22
13
28.37
HFG
GD250V
7.5
50.21
250
340
78
6250
4"
2150
3700
2350
10
42.1
13
35.69
HFG
GD315V
7.5
55.25
315
430
79
6550
4"
2150
3900
2350
10
46.42
13
39.75