صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

کمپرسور پیستونی

کمپرسورهای پیستونی در ظرفیتهای ۲۵۰ لیتر الی ۱۰۰۰ لیتر
و فشار کاری حداکثر ۸ الی ۱۲ بار

تناوبی (RECIPROCATING) كه رفت وبرگشتی نیز نامیده می شوند یكی ازقدیمی ترین انواع كمپرسورها می باشند. اولین نمونه های این كمپرسور ها باسیلندر چوبی مثلا” ازجنس نی بامبو (Bamboo) ساخته شده وپیستون آن بوسیله نیروی انسانی  (دستی) عقب وجلو برده می شد. آب بندی پیستون توسط پرپرندگان صورت می گرفت تا ازاین طریق مكش هوا واردكمپرسور شده ودرمرحله تراكم از آن خارج شود. از این كمپرسور غالبا” برای ذوب فلزات استفاده می گردید. براساس شواهد تاریخی یونانیان در 150 سال قبل از میلاد مسیح توانستند كمپرسورهای فلزی بسازند كه درآن از آلیاژهای برنزی استفاده شده بود. به هرحال درساختار این كمپرسورها تاقرن هیجدهم میلادی پیشرفت چندانی صورت نگرفت تااینكه یك مهندس انگلیسی به نام j.wilkinson كمپرسوری را طراحی كرد كه شبیه كمپرسورهای امروزی بوده وسیلندر آن از چدن ریخته گری ساخته وماشین كاری شده بود.
 
كمپرسورهای تناوبی عموما” برای دبی كم وفشار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. دبی گاز دراین نوع كمپرسورها ازمقادیر كم تا 5000 m3/hr می رسدوبا آن میتوان به فشارهای بسیار زیاد (‌تا6000 بار) دست یافت. درنسبت های تراكم بالاتر از1.5 این كمپرسورها درمقایسه با سایر انوع كمپرسورها از راندمان بالاتری برخوردار می باشند.كمپرسورهای تناوبی اساسا” جزء ماشین های با ظرفیت ثابت می باشندولی درشرایط خاصی می توان ظرفیت آن را برحسب شرایط مورد نظر تغییر داد. بزرگترین مزیت این كمپرسورها درمقایسه با سایز انواع مورد استفاده درصنایع (دورانی وگریز از مركز) بالابودن راندمان كلی آن و قابلیت دست یابی به فشارهای بالا می باشد.