صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه

درایرها

درایر جذبی:
مخصوص مناطق سردسیر با ظرفیتهای ۹۰۰ لیتر الی ۱۰۰ متر مکعب بر دقیقه
دراید تبریدی:
مخصوص مناطق گرمسیر و معتدل با ظرفیتهای ۹۰۰ لیتر الی ۱۰۰ متر مکعب بر دقیقه

درایر تبریدی

درایرهای تبریدی یخچالی با نقطه شبنم 2 درجه سانتی گراد مناسب جهت مناطق گرمسیر ، معتدل و مرطوب مورد استفاده قرار میگیرد.

درایر جذبی

برای اینکه هوای فشرده خروجی کمپرسور کاملا خشک باشد از درایر استفاده میشود . درایر جذبی از دو برجک شبیه مخزن تشکیل یافته است که به وسیله مواد داخل برجکها با احیا کامل آب را از هوا جدا کرده و هوای فشرده خشم را از خود خارج میکند و مانع از اکسیداسیون خودرگی و وارد آمدن خسارت به تجهیزات هوای خروجی میشود. این نوع درایر ها به علت سیستم ساده نیاز به نگهداری خاصی نداشته و از کارایی بالایی برخوردارند. این نوع دترایر ها بعد از میکروفیلتر ها قرار گرفته و در مناطق سردسیر مورد استفاده قرار میگیرد.
MODEL
CAPACITY
AIR Connection
DIMENSION
(m3/min)
(Inch)
A (cm)
B (cm)
C (cm)
HFT016
1.69
1
90
40
180
HFT025
2.69
1
98
40
180
HFT040
3.92
105
40
180
HFT055
5.91
108
40
230
HFT070
7.15
110
40
250
HFT090
9.82
2
125
45
260
HFT110
12.15
2
135
55
260
HFT130
13.93
2
150
60
270
HFT170
17.89
160
65
270
HFT200
21.47
170
70
280
HFT250
26.83
3
175
73
280
HFT300
32.21
3
180
75
290
HFT370
39.35
195
80
290
HFT420
44.71
4
200
87
290
HFT550
59.05
4
210
92
300