صنایع هوای فشرده تبریز یکی از بزرگترین مرکز کمپرسورسازی در سطح خاورمیانه
 کمپرسور اسکرو و اصول کار آنها

کمپرسور اسکرو و اصول کار آنها

کمپرسور اسکرو و اصول کار آنها


اساساً دو نوع کمپرسور اسکرو وجود دارد: کمپرسورهای (روغنی) روغن کاری شده و کمپرسورهای “خشک”. در شرکت هوای فشرده تبریز فقط کمپرسورهای روغن کاری شده را ارائه می دهد، اما به منظور آموزش، اصل کار کمپرسورهای اسکرو خشک را نیز توضیح خواهیم داد.

کمپرسور باد پمپ اسکرو کمپرسور سازی کمپرسور صنعتی کمپرسور سازی کمپرسور اسکرو هوای فشرده تبریز

کمپرسورهای اسکرو خشک، همانطور که از نام ممکن است نشان دهد، هیچ روان کننده ای بین اسکروها ندارند. فرآیند فشرده سازی ممکن است شامل یک یا دو مرحله باشد. هر کدام به صورت جداگانه قرار می گیرند. تفاوت دیگر با کمپرسورهای اسکرو روغن کاری شده این است که کمپرسورهای خشک به چرخ دنده های زمان بندی خارجی نیاز دارند تا اطمینان حاصل شود که روتورها به درستی کار می کنند. این چرخ دنده های زمان بندی جداگانه قرار می گیرند، اما برای کار به روانکاری مداوم نیاز دارند.
کمپرسورهای اسکرو روغن کاری شده – در اکثر موارد روان کننده روغن است – دارای روان کننده بین چرخ دنده های دوار هستند. آنها به چرخ دنده های زمان بندی خارجی نیاز ندارند زیرا روغن بین اسکروها تزریق می شود. در پاراگراف بعدی اصل کار یک کمپرسور هوای روغن کاری شده را توضیح خواهیم داد.
در مورد اهمیت روغن کاری روغن در مقاله ما “چرا از روغن در کمپرسور اسکرو استفاده می شود” بیشتر بخوانید.

کمپرسور باد پمپ اسکرو کمپرسور سازی کمپرسور صنعتی کمپرسور سازی کمپرسور اسکرو هوای فشرده تبریز

اصول کار کمپرسور اسکرو دوار


در کمپرسورهای روغن کاری شده دو مدار مجزا وجود دارد: مدار هوا و مدار روغن.

اصول کار کمپرسور اسکرو : مدار هوا


در مدار هوا، هوای محیط از طریق فلیتر و دریچه ورودی مکش می شود. به داخل کمپرسور کشیده می شود و فشرده سازی شروع می شود. پس از این مرحله، ترکیبی از هوای فشرده و روغن (مدار روغن) از طریق یک شیر برگشت به جداکننده روغن و گیرنده هوا جریان می یابد. سپس دریچه خروجی هوا را از طریق یک شیر حداقل فشار و یک خنک کننده هوا خارج می کند.

حداقل شیر فشار تضمین می کند که در حین کار، فشار در مخزن جداکننده بالاتر از سطح معینی است که برای روغن کاری مورد نیاز است. شیر چک اطمینان حاصل می کند که هوای فشرده خارج نمی شود. هنگامی که کمپرسور کار نمی کند، شیر چک و شیر ورودی بسته می شوند. بدین ترتیب از ورود هوای فشرده به داخل فیلتر هوا جلوگیری می شود.

اصول کار کمپرسور اسکرو هوا: مدار روغن


روغن به طور مستقیم به شیرها تزریق می شود تا از روانکاری اطمینان حاصل شود. بیشتر آن روغن در گیرنده هوا / جداکننده روغن حذف می شود. از طریق عمل گریز از مرکز، ذرات روغن از هوای فشرده جدا می شوند. روغن در قسمتی از جداکننده روغن که به عنوان یک ظرف عمل می کند جمع آوری می شود. مدار روغن نیز دارای یک شیر بای پس است. این سوپاپ تضمین می کند که جریان خنک کننده روغن زمانی که دما کمتر از دمای معینی است، قطع می شود. به این ترتیب روغن بی جهت خنک نمی شود.

پس از گیرنده هوا / جداکننده روغن، روغن – از طریق فشار هوا – از فیلتر روغن و دریچه توقف عبور می کند. اگر دمای روغن بالاتر از نقطه تنظیم شده باشد، شیر بای پس روغن را وارد خنک کننده روغن می کند. شیر توقف اطمینان حاصل می کند که کمپرسور اسکرو در هنگام توقف یا توقف عملیات پر از روغن نیست.

آیا در مورد کمپرسور اسکرو هوا یا روغن کاری سوالی دارید؟


آیا می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد کمپرسورها یا خدماتی که شرکت هوای فشرده تبریز ارائه می دهد؟ آیا می توانیم به شما کمک کنیم تصمیم بگیرید؟ به ما اطلاع دهید و ما در اسرع وقت به تمام سوالات شما پاسخ خواهیم داد.